hits

desember 2014

Slik blir 2015

Da nyttårsrakettene smalt ved overgangen til 2014 hadde vi lagt bak oss en grå bolighøst. Selv hevdet jeg nedturen høsten 2013 skyldtes deg og meg - psykologi. Jeg påpekte den gang at fordelen med "tanker" er at de raskt endres og at januar ville bli vitamininnsprøytningen som skylte bort det negative.

Når jeg fikk rett skyldes det ikke tunge analyser. Årsaken er at boligmarkedet, skånet for større økonomiske uroligheter, har vist seg svært forutsigbart*. Ikke i forhold til hvor mye prisene vil stige eller falle, men hvordan prisene vil bevege seg gjennom et år, gitt utgangspunktet året før.

Nettopp forutsigbarhet gir meg klokketro på fall i årets siste måned 2014, med prisoppgang rundt på 3-4 prosent på landsbasis i januar 2015. Prisutviklingen deretter vil avhenge av hvordan nordmenn og den økonomiske politikken håndterer det oljepris skapte skydekket i horisonten, samt skydekket i seg selv.

Slik jeg ser det vil boligprisutviklingen i 2015 først og fremst avgjøres av hvordan «vi» forstår økonomien

Slik jeg ser det vil boligprisutviklingen i 2015 først og fremst avgjøres av hvordan «vi» forstår økonomien og den økonomiske fremtiden. Jeg tror heldigvis forståelsen av økonomien er god. Derfor unngår vi økt sparing og kraftig vekstbrems i 2015.

Det finnes, som nevnt i mitt innlegg «Førpremiere boligprisspådom 2015»**, mye som kan påvirke boligpris. Jeg tror derimot ingen endring samlet eller enkeltvis i 2015 vil bli stor nok til å gi vesentlig utslag. Har jeg rett blir 2015 et kjedelig år for boligprisene, det vil heldigvis passe økonomien godt. 

Veksten i januar vil etterfølges av fem måneder uten vesentlig oppgang, hvor sluttsummen er svakt positiv. Juli vil gi sitt vanlige prisfall, mens august og september bringer svak oppgang. Årets tre siste måneder gir nytt prisfall og fjerner deler av oppgangen man fikk etter januar. Fasit i 2015 blir trolig oppgang på 4 til 5 prosent***.

Om du tenker at en ny oppgang på 4 til 5 prosent virker i overkant høy er det viktig å ha i bakhode at bolig ikke er det eneste som vil stige i verdi 2015. Sett i forhold til generell prisstigning vil den reelle oppgang i boligmarkedet ende rundt 3 prosent. 

I 2015 tror jeg først og fremst at boligselgeren selv er i førersetet.

I 2015 tror jeg faktisk boligselgeren selv først og fremst er i førersetet. Hva du velger å gjøre ut av ditt boligsalg vil neste år bety mer for salgssummen enn markedets utvikling. Din bolig kan «stige» 5 til 10 prosent i verdi i forhold til naboen som solgte i november 2014, om du gjør en skikkelig innsats.
Mitt råd for 2015 er; ta ikke for lett på boligsalget.

Godt nytt år! * Dersom du ønsker å se den historiske utviklingen i markedet siste 5 år se: http://eiendomnorge.no/boligprisstatistikken/
** http://christervikebo.blogg.no/1417179064_frpremiere_boligspdom.html
*** Anslaget for prisutviklingen er ment for landet som helhet. Områder mer direkte berørt av oljeprisnedgang, lik Rogaland, vil ha en svakere utvikling i 2015.

Skattetrollet

Overskriften her er litt misvisende, ikke ulikt overskrifter om beskatning av bolig denne uken. Med tanke på pressedekningen av Scheel-utvalgets rapport hadde overskriften pressetrollet mulig passet bedre? 

Ifølge mediedekningen ville rapporten endre den kjente verden og boligeierne ville «rammes» hardest.

Hva var det man ikke skjønte? Allerede på pressekonferansen sa finansminister og Frp-leder Siv jensen at «boligskatt er ikke denne regjeringens politikk». Det forhindret likevel ikke en storm av spekulasjoner rundt det å eie bolig i fremtiden.

Hvorfor?


dn.no: Blir boligskatten slik?

Scheel-utvalget ble nedsatt av Stoltenberg-regjeringen. Denne uken tok Siv Jensen og Erna Solberg høflig imot resultatet. Selv om mange, inkludert journalister, åpenbart har valgt å se rapporten i et politisk lys er den verken rød eller blå. 

Scheel-utvalgets mandat var å se på muligheten for å redusere selskapsskatt, samt om inndekningen skulle være nøytral. Det overraskende er således ikke utvalgets innstillinger, men at så mange likevel lar seg overraske over at kutt i gevinstbeskatning foreslås dekket inn på andre områder.

Ble du skremt? Er du som folk flest gjør du dine valg ut i fra hvordan verden oppleves. Når systemer plutselig foreslås endret, er det klart at man kan bli usikker. Vil du miste boligen din og samtidig få din private formue radert ut?

"Fordelen et utvalg har er at de kan si akkurat hva de mener er korrekt for samfunnet uten å miste en eneste velger.

Fordelen et utvalg har er at de kan si akkurat hva de mener er korrekt for samfunnet uten å miste en eneste velger, det kan ikke politikere. Den blåblå regjeringen vil aldri gå inn i en valgkamp i 2017 med økt eiendomsskatt og kutt i rentefradrag i partiprogrammene. Det er videre lite sannsynlig at en arbeiderpartiregjering vil forsøke å snike det inn i 2018 budsjettet. Den norske folkesjelen vil aldri tillate det.

Når julen ringes inn er Scheel-utvalgets rapport passert pressetrollets «best før» dato. Innstillinger i Scheel-rapporten vil nok i en eller annen form - trolig "stillhet" - finne veien inn i fremtidige statsbudsjett. Det vil derimot neppe skje i så stor grad eller i et så høyt tempo at du trenger å bekymre deg - økonomisk eller politisk.

Du kommer ikke til å miste boligen din.