hits

september 2014

Snart kommer hylekoret...

 

Strengt tatt har vi -  så langt - hatt et relativt godt år i boligmarkedet, fjorårets dystre spådommer tatt i betraktning. De som dømte boligmarkedets undergang har moderert seg, men en uvanlig sommer kan gi bli en kjærkommen vitamininnsprøytning for dommedagsprofetene.

Faktum er jo tross alt at man, blottet for faktiske bevis, mates med fremtidsvisjoner basert på antagelser.

Faktum er jo tross alt at man, blottet for faktiske bevis, mates fremtidsvisjoner basert på antagelser. Betrakter man fundamentene som synspunktene bygges på, er disse som hovedregel basert på nåtid. Ingen har første halvår 2014 spådd prisene ned 50 prosent. Årsaken er at summen av synspunkter i markedet ikke ville tillatt dette. Noen måneder tidligere ville det derimot vært både avisforside og gangbar mynt. Noe det da rent faktisk, utrolig nok, også var...

I utgangspunktet så jeg, med flere, for meg en rolig bolighøst i 2014.

I utgangspunktet så jeg, med flere, for meg en rolig bolighøst i 2014. Det ville mulig gitt den vanlige reportasjen med en sjefsøkonom som fryktet at prisene var blitt for høy. De spektakuære avisforsidene hadde derimot uteblitt, dersom ikke...

I 2014 har prisene gått opp i juli, dette er uvanlig. Oppgang hvor prisene skulle gått ned, betyr trolig nedgang der prisene burde gått opp.

Slik medievennlig pessimisme smitter erfaringsmessig raskt mellom redaksjoner og etter hvert også over på boligmarkedet.

Dersom utviklingen denne høsten avviker fra normalen vil økonomer børste støv av gamle krisescenario. All PR-er god PR og hylekoret vil tilta i styrke utover høsten, etter hvert som påstandene får et snev at sannhet. Slik medievennlig pessimisme smitter erfaringsmessig raskt mellom redaksjoner og etter hvert også over på boligmarkedet. Enkelte medier og økonomer vil fremstå historieløse, smått naive eller opptatt av store overskriftene. De fleste vil ikke reflektere over at personene som nå uttaler seg tok feil høsten 2013. Grundig feil!
 
God prisvekst på landsbasis første halvår gir lite rom for videre prisoppgang i 2014. Foruten regionale avvik burde prisene ligge i ro og falle noe mot årets slutt. Det er nemlig neppe grunnlag for vesentlig nedgang heller. Til det er situasjonen i AS Norge for god.
Når jeg likevel antar at vi også i 2014 kan få et fall i prisene, skyldes det at summen av synspunkter også i år kan få en midlertidig effekt.
 
Det blir spennende å følge utviklingen i markedet og avisene i august og september. Blir mine antagelser virkelighet høres snart koret - og det er ikke Sølvguttene...