hits

august 2015

Nei, boligprisen falt ikke

I alle landets medier ble vi fortalt at det var en boligprisnedgang i juli med unntak av Oslo. I realiteten ble vi forelagt tall som ikke var renset for sesongmessige utslag, slik endte mange opp med feil oppfatning av retningen i markedet.

Prisene i Bergen steg 0,2 prosent i juli - sesongjustert. Visste du det?


Bilde: vest24.no

Det har ikke manglet på omtale av boligprisstatistikken for juli. Spekulasjoner rundt hva som påvirket prisutviklingen ble raskt fulgt opp av saker om hva prisutviklingen vil bety for kommende måneder. Det er - derimot - i ordenes rette forstand svært kunstig.

Ville det være en sensasjon om noen fastslo at det i juli 2014 ble solgt færre juletrær enn i desember?

Ville det være en sensasjon om noen fastslo at det i juli 2014 ble solgt færre juletrær enn i desember?

Ser man økonomisk utvikling over tid oppdager man gjerne at den gjennom år er ganske ensartet. Salget av juletrær er som alle vet best i desember. Tilsvarende er aktiviteten og prisutviklingen i boligmarkedet generelt svak i juli måned.

Det blir svært kunstig at høyt utdannede økonomer «lese trender» ut av realprisfall fra juni til juli. At det i tillegg et godt kjent faktum at sesongvariasjon i stor grad påvirker korte tidsserier, noe månedlig boligpris må sies å være, gjør ikke saken bedre.

Sannheten er at karakteristiske sesongbevegelser i boligmarkedet i hovedsak skyldes hvorledes vi har valgt å organisere samfunnet. Tydelig sees det i forhold til plassering av fellesferie (juli) og religiøse høytider (desember). Som et eksempel kan det nevnes at det i juli selges langt flere «overliggere».

Det blir svært kunstig at høyt utdannede økonomer «lese trender» ut av realprisfall fra juni til juli.

Onsdag 5.august kunne man i lokale og nasjonale medier lese at boligprisene i Bergen falt 0,4 prosent i juli.

Men gjorde den faktisk det?

Tallet 0,4 prosent er ikke renset for vanlige sesongmessige utslag. Mulig visste du ikke det. Jeg tenkte ikke mye over det selv, før en diskusjon med en kollega fikk meg til å grave meg ned i tallene. Hadde det ikke vært kjekt å for en gangs skyld vite hva den egentlige prisutviklingen var i Bergen? Akkurat det tenkte jeg og resultatet ble som det jeg beskrev ovenfor:

Boligprisene i Bergen steg sesongjustert med 0,2% i juli måned.


Bilde: vest24.no omtale sesongkorrigert pris

Ettersom kun tall på landsbasis sesongjusteres meldte mediene om nedgangen. Selv om 0,6 prosent virker ubetydelig ga det overskrifter som fortalte om uriktig retningen i markedet - nedgang, ikke oppgang.

Så falt egentlig boligprisene der du bor?


* Med «overligger» menes bolig som ikke har blitt solgt foregående måneder. Årsak kan eksempelvis være svært ukurante kvaliteter. Dette resulterer ofte i en lavere salgspris enn snittpris i eiendommens område.
**Sesongkorrigeringen er gjort på tilsvarende måte som for boligprisen på landsbasis.