hits

mai 2015

Om å selge selv

Ofte er jeg uenig med Forbrukerrådets fagsjef, være seg i valg av slips eller synspunkter.

Det å la «pennen» ligge når debatten om å selge bolig selv blusset opp igjen var derfor en øvelse i selvbeherskelse. Enhver påstand om at en privatperson kan gjøre en tilsvarende god jobb som den profesjonelle part er helt urimelig. 

"Ingen har presentert et snev av dokumentasjon" 


Det er nettopp påstander som er fremsatt. Riktignok har fagsjefen solgt sin egen bolig, noe som har gått bra (så langt). Man har også gjennomført en undersøkelse hvor boligkjøpere som har solgt selv vurderer sin egen fornøyelighet opp mot den som har brukt megler. Ingen har derimot presentert et snev av dokumentasjon som tilsier at du faktisk kommer økonomisk godt ut av å selge bolig selv. Den undersøkelsen finnes ikke, i Norge.


Norge er derimot ikke det eneste landet hvor bolig kan selges gjennom megler, eller selges privat.

Hos «søta bror» har Värderingsdata, det svenske motstykket til Eiendomsverdi, gjennomført undersøkelsen vi mangler i Norge. 

I snitt oppnår en privat boligselger i Sverige en pris som er 10 prosent lavere enn en bolig solgt gjennom megler. I enkelte deler av landet er forskjellen hele 18 prosent. Prosenten utgjør en betydelig sum om boligen koster tre millioner eller ti millioner kroner.

"Dette utgjør en betydelig sum" 

Jeg vedgår at Norge ikke er Sverige. På samme tid er jeg trygg på at det å sammenligne boligsalg i to naboland, gir bedre tallgrunnlag enn det private salget til en fagsjef i Forbrukerrådet.

Sover de om natten?


Årsaken til at jeg valgte å avstå fra å stupe inn i debatten i første omgang var at privat boligsalg tilsynelatende ikke er et problem for andre enn Forbrukerrådet og den som forsøker å selge selv, men ikke får det til. Slik tror jeg også det vil forbli. Undersøkelsen til Värderingsdata viser også at mens 23 prosent solgte boligen sin selv i 2001, er andelen nå redusert til 9 prosent (2014).

Svært få selger selv.

Saken om privat boligsalg er allerede død i nyhetsbilde. Jeg kunne latt den ligge, men en vesentlig bit ble utelatt. Tallene som dokumenterte det som ble sagt. Beviset. Tall fra vårt naboland forteller at det sannsynligvis ikke er klokt å selge selv.

Det hjelper lite at intensjonen er god om rådet viser deg å være svært dårlig (i dobbel forstand). Heldigvis er det ikke mange som lytter.