hits

mai 2014

Sludder og pølsevev fra "boligekspertene"

Sludder og pølsevev er det som har haglet ut av kjeften på økonomiske spåmenn om boligmarkedet.
Her er et lite utvalg fra såkalte forstå-seg-påere:

Dyster boligprisnedgang
Uvanlig stor risiko for at det går uvanlig ille med boligprisen
Flere krisetegn
Dette er en boligboble
Folk flest tror på ytterligere nedgang i boligprisene
Alt tyder på at prisoppgangen på boliger er over for denne gang

Det er åpenbart at de nå sliter.

...mannen som nettopp så det som ville vært tidenes boligkrakk i spåkulen får nå fortelle at fallet er ferdig?


Sannsynligvis, eller snarere heldigvis, er vi rause med å tilgi her til lands. For mens du i trafikken raskt kunne blitt «arrestert» for å ta en ulovlig u-sving, er det ingen som arresteres for villedende ekspertuttalelser i norske medier. Da snakker vi ikke om å snu i tide, lik fjellvettreglene. Ekspertene snur først når de er så langt ute på vidda at de under normale omstendigheter aldri ville våget seg ut på tur igjen. Men det tør de.

Peter Hermansrud (sjefsstrateg i Swedbank First Securities) som spådde opp mot 50 prosent prisfall ble eksempelvis, ved inngangen til mai, sitert på at «boligprisfallet var over for denne gang». Altså; mannen som nettopp så det som ville vært tidenes boligkrakk i spåkulen får nå fortelle at fallet er ferdig?


Hermansrud er ikke den eneste. Listen er endeløs. Det å nevne dem ved navn ville vært overflødig og unødig, for det er akkurat de samme menneskene som nå kommenterer hvorfor prisene ikke faller.

Spør du meg burde de vært så flau at de ikke lot seg sitere på lang tid. De burde i stedet lagt seg helt flat og beklaget at de har gjort det til sin jobb å gi så fryktelig misvisende informasjon. Først til leserne som har blitt utsatt for dette. Deretter til boligselgere og potensielle kjøpere høsten 2013, som kan ha basert viktige valg på dette tomme våset.

Men neida - frekkhetens nådegave medfører at de i stedet koker suppe på ny spiker

Strengt tatt er ikke en enkel unnskyldning tilstrekkelig, de burde vise at de mener det. Gråt ville ikke være feil. Men neida - frekkhetens nådegave medfører at de i stedet koker suppe på ny spiker.

 Den «fantastiske prisveksten» kan oppsummeres med at boligprisene nå er knappe 0,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Reelt sett har vi faktisk ikke hatt prisvekst å snakke om i det hele tatt de siste 12 måneder. Prisfallet høsten 2013 med den påfølgende oppgangen har derimot tatt form som en lykkepille i mediene.

Ser man på utviklingen så langt i 2014 er den ikke ulik utviklingen svært mange av de senere år. Det skulle du mulig ikke tro ut i fra medieomtalen? Så langt har vi prisvekst første halvår, trolig med størst vekst første kvartal. Men, ekspertene er "overrasket»!

Komikken vil, slik jeg ser det, først bli komplett dersom resten av året også får en normal utvikling. Ingen vekst og mulig prisfall siste halvår. Nå er ikke dette det komiske. Det komiske vil være om den avtagende effekten av lykkepillen ender i en ny u-sving.

De siste år er en forbrukerøkonom fra DnB som har "forutsett det kommende prisfallet" et like sikkert høsttegn, som snøklokker er vårtegn.

Det er selvsagt en vesentlig utfordring ved å ta boligprisspådom med en klype salt. Hvordan skal helt vanlige mennesker klare å finne ut hva vi mener og hva vi skal gjøre, uten at sjefsøkonomer og andre spåmenn forteller oss det?