hits

mars 2016

Boligkrise (igjen)

«Nå har oljekrisen nådd boligmarkedet i Bergen». Det var overskriften Bergens Tidende valgte på gårsdagens ferske boligprisstatistikk*. Ordet krise er på sin plass, men ikke knyttet til bolig.

Jeg har tidligere vist hvordan tolkning av tall har medført at prisoppgang har blitt omtalt som prisfall i mediene. Tall er ikke alltid enkelt, iblant går man seg bort. I februar har derimot ingen gått seg bort, her har noen bevisst ledet oss i feil retning.

"Det er ikke prisfallet på 0,2 prosent som ligger bak Bergens Tidendes konklusjon.

Det er ikke prisfallet på 0,2 prosent som ligger bak Bergens Tidendes overskrift. Årsaken er derimot at Bergen i februar, tilsynelatende, «flommer over» av boliger til salgs. Den nyheten stammer fra det som best kan beskrives som klønete tallmateriale fra formidler av boligprisen, Eiendom Norge.

Eiendom Norge forteller at Bergen i februar 2016 har 72 prosent flere boliger for salg enn for ett år siden. Det de (og dermed journalistene) utelater, er at det i februar 2015 var et rekordlavt utbud boliger for salg i Bergen. Rekordlavt. Likevel fant noen ut at dette var en god målestokk?

I 2015 ble det i februar lagt ut 204 nye boliger for salg på finn.no i Bergen. I 2016 er tallet 221. Økningen i antall boliger lagt ut for salg er 7,7%. Ta nå med i betraktning at vinterferien i Bergen i år er flyttet fra februar til mars. Sannheten er at månedene er lik.

La oss fortsette resonnementet. Basert på linjene over vet vi at den beskrevne «oljekrisen» ikke nådde Bergen i februar. De 72 prosent prosentene ble altså akkumulert på et tidligere tidspunkt enn det Eiendom Norge gir inntrykk av. De dukket ikke opp i februar, kun «nyheten» gjorde det.


"De 72 prosent prosentene ble altså akkumulert på et tidligere tidspunkt enn det Eiendom Norge gir inntrykk av.

Av dette følger at en rekke boliger må ha ligget mer enn 29 dager i markedet. Hvordan kan da omsetningshastigheten i Bergen være 25 daget? Den eneste plausible forklaringen er at markedet i Bergen i februar i realiteten var langt fra noen «oljekrise». Heldigvis kan tallene avklare den saken for oss.

Totalt ble det i Bergen i februar tilført 319 boliger i markedet mens det ble solgt 554 (i snitt 2,5 prosent over prisantydning). Antallet boliger for salg i Bergen ble denne måneden altså redusert med 235. Men var ikke nyheten at markedet i februar flommet over?

Slik jeg ser det er det eneste som minner svakt om krise, tallmateriale og dekningen av boligmarkedet i februar.

La meg avslutte med å påpeke at februar prosentmessig hadde en svakere utvikling enn normalt. Dog skal man trolig være svært forsiktig med å lese kriser ut av 29 dager og 0,2 prosent.

 

*Bergens Tidende har i etterkant moderert sine overskrifter. Det er likevel ikke Bergens Tidendes overskrift, men hvorledes et relativt godt marked fremstilles som svært dårlig, som er poenget. Mulig også at Eiendom Norge burde velge sine tall med omhu.