hits

januar 2018

Forsidens bakside

Onsdag 3.januar brakte forsiden på Dagens Næringsliv følgende nyhet; «Bolignedturen langt fra over».


BILDE: Dagens Næringsliv 3.januar.

At tid oppleves subjektivt skal jeg ikke bestride, dog synes den nærmest stillestående når utviklingen i boligmarkedet 2018 dramatiseres i Dagens Næringsliv. Så hva ligger bak ordene «langt fra»?

Ingressen på side 10 forteller at «flertallet tror den negative trenden minst vil fortsette frem til sommeren». Smak litt på innholdet i den setningen. Leser man saken oppdager man at flertallet av de spurte økonomene tror på positiv utvikling i andre halvår. Forsiden av avisen sier derimot «Varsler ett år med prisfall». Finn en feil.

Dagens Næringsliv 3.januar bringer nyheten om hva 32 av landets fremste økonomer tror om boligprisen. Den viktigste informasjonen å trekke ut av den saken er nok at det ikke er tilstrekkelig å kun lese avisforsider.