hits

januar 2015

Hva tror Ulltveit-Moe om været?

Hvor mye prisene skal opp i 2015, finnes det mange og helt ulike meninger om. Meglerne spår boligprisvekst på 4-6 prosent i 2015. Statistisk sentralbyrå spår null prosent. Hvem har rett? 

Ordene flere burde bruke...!

Svaret er selvsagt ikke gitt. Det som derimot er åpenbart er at du ikke blir en spennende samtalepartner om du mener at boligprisene vil ligge rundt 0-6 prosent. Investor Jens Ulltveit-Moe tror at boligprisene vil falle med tilsammen 20 prosent over de neste to årene.

Investor Jens Ulltveit-Moe tror at boligprisene vil falle med tilsammen 20 prosent over de neste to årene

 

Han har etter eget sigende avdekket en særnorsk boligboble som er lett å forstå; realinntektene vil ikke ha like sterk stigning i fortsettelsen.

Synspunkter på boligprisens utvikling er i seg selv uproblematisk. Mulig har han rett. Problemet er at tallet blir nyheten, ikke årsaken. Den faktiske nyheten  er jo at investoren har klart å finne boligboblen flertallet ikke klarer å se.

Det jeg etterlyser er at den faktiske nyheten omtales, altså årsaken

Den kjente investorens anslag er ikke ekstremt, andre har i tidligere år tatt vesentlig mer i. Det jeg etterlyser er at den faktiske nyheten omtales, altså årsaken. Når anslaget tallmessig ligger så langt fra andres, bør ikke journalisten ta på seg å sannsynliggjøre nyheten?

Slik de fleste slike saker i dag fremstår handler det kun om et synspunkt - det store, deilige sitatet som vekker oppsikt. Slike sitat-saker kan man selvsagt lage mange av. Hvor nyttige de er derimot...

Hva tror Ulltveit-Moe om været denne sommeren, mon tro?